Úvodní slovo

9. ročník odborného kongresu a výstavy Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků proběhne dne 11.listopadu 2022. Kongres přinese  celodenní odborný program reflektující nejen aktuální trendy oboru, ale byl zejména platformou pro setkání odborníků. 

 

Aktuálně pro Vás program připravujeme.

 

Kongres se bude konat ve FN Ostrava, v budově Domov sester, v přízemí. 

 

Odborným garantem bude  tradičně špičkový specialista MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M., prezident České podiatrické společnosti z.s.

 

Záštitu nad celou akcí převzal MUDr. Jiří Havrlant, MBA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava.

 

 

Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků.

Vystavující

Pořadatel

Fakultní nemonice 

Ostrava 

Odborný garant

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M.