Úvodní slovo

9. ročník odborného kongresu a výstavy Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků proběhne dne 11.listopadu 2022.

Kongres přinese  celodenní odborný program reflektující nejen aktuální trendy oboru, ale byl zejména platformou pro setkání odborníků. 

Kongres se bude konat ve FN Ostrava, v budově Domov sester, v přízemí. 

Vstup bude pro zdravotníky a členy České podiatrické společnosti zdarma 

Odborným garantem bude  MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M., prezident České podiatrické společnosti z.s.

 

Ke dni 30.10.2022  máme naplněnou kapacitu přednáškového sálu. Děkujeme za Váš zájem.  

 

 

 

Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků.

Vystavující

Pořadatel

Fakultní nemonice 

Ostrava 

Odborný garant

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M.