Úvodní slovo

8. ročník odborného kongresu a výstavy Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků proběhl 1.-2.10.2021 a přinesl páteční celodenní odborný program reflektující nejen aktuální trendy oboru, ale byl zejména platformou pro setkání odborníků. Sobota byla vyhrazena workshopům.

Odborným garantem byl již tradičně špičkový specialista MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M., prezident České podiatrické společnosti z.s.

Záštitu nad celou akcí převzal MUDr. Jiří Havrlant, MBA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava.

Děkujeme Všem zúčastněným za skvělou atmosféru!

Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků.

Vystavující

Pořadatel

Černá louka s.r.o.
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00

IČ: 26879280
DIČ: CZ26879280

Odborný garant

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Kongresová manažerka

Martina Bálková
+420 731 874 467 pouze ve čtvrtky
balkova@nohy-diabetiku.cz 

Produkce a marketing kongresu

Mgr. Jana Jílková
+420 606 035 557
jana.jilkova@cerna-louka.cz