Program kongresu

 • Úvod /
 • Program kongresu

9. ročník Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků 

 

Termín konání: 11.11. 2022 od 8:00 hod.

 

Vstup:  bez poplatku 

 

Místo konání: zasedací místnost přízemí Domova sester, FNO Ostrava

 

Pod záštitou:

-       ředitele FN Ostrava MUDr. Jiřího Havrlanta, MHA,

-       děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity doc. MUDr. Rastislava Maďara, PhD., MBA, FRCPS 

-       přednosty interní kliniky FN Ostrava prof. MUDr. Jana Václavíka, Ph.D.,FESC.

 

Garant: MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M 

prezident České Podiatrické společnosti z. s. 

člen výboru Podiatrické sekce ČDS ČLS JEP 

Interní a Kardiologická klinika FN Ostrava,  

Katedra interních oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita,

Diabetologická a podiatrická ambulance Vratimov

 

Zahájení: 9:00 – 9: 15

 

 • Úvodní slovo MUDr. Jiřího Havrlant, MHA  

                           doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS

 

Odborný program: 9:15 -10:15 

 

 • MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M: Aktuality v podiatrii za rok 2022
 • MUDr. Radka Nágelová: Moderní technologie léčby diabetu snižují riziko vzniku syndromu diabetické nohy
 • MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.: Novinky v léčbě syndromu diabetické nohy  
 • prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., as. MUDr.Jarmila Jirkovká:   Guidelines v péči o syndrom diabetické nohy, jejich vznik, vývoj, adaptace a aplikace v praxi 

 

Občerstvení 15 minut

 

Odborný program: 10:30 -11:30 

 • MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M: Amniová membrána a její postavení v léčbě ran u diabetiků
 • Ing. Bc. Michaela Dobešová, Ph.D.; Mgr. Kamila Bolechová, RNT; MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M: Hodnocení nutričních parametrů u pacientů se syndromem diabetické nohy
 • PaedDr.  Michal Josua Frána, MBA, MHA, LL.M: Diagnostika a léčba nohy v klinické praxi fyzioterapeuta – možnosti analýzy chůze 
 • Ing. Jiří Kohut: Přínos počítačové plantografie v léčbě zlomenin dolních končetin

 

Obědová pauza: 11:30 - 12:30

 

Odborný program: 12:30 – 13:15 

 

 • as. MUDr. Radek Litvik: Projevy obezity na kůži
 • Mgr. Lenka Krupová, Ph.D., MBA: Bradavice od diagnózy k léčbě 
 • Jana Výmolová: Novinky v orthonyxii  

 

Občerstvení: 13:15 – 13:30 


Odborný program: 13:30 – 14:45

 

 • MUDr. Vladimír Jetmar: Intervence na bércovém řečišti diabetiků – indikace, provedení a výsledky 
 • MUDr. František Jalůvka, Ph.D.: Buněčná terapie v léčbě kritické končetinové ischemie a syndromu diabetické nohy
 • MUDr. Martin Holinka, Ph.D.: Preventivní chirurgie deformit přednoží u diabetiků mini invazivními technikami
 • MUDr. Roman Jan: Syndrom diabetické nohy z pohledu chirurga
 • MUDr. Ján Hrubovčak: Resekce malých kloubů nohy v terapii defektů syndromu diabetické nohy
 • MUDr. Petr Ostruszka. Ph.D.: Sagitální amputace v bérci

 

Ukončení kongresu: 14:45 

 

 

 

 

 

Vystavující

Pořadatel

Fakultní nemonice 

Ostrava 

Odborný garant

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M.