Program kongresu

  • Úvod /
  • Program kongresu

10. ročník Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků

 

Termín konání: 10.listopadu 2023

Vstup: bez poplatku

Místo konání: Kulturní dům Poklad, Matěje Kopeckého 675/21, 708 00 Ostrava-Poruba

Konference vedena pod záštitou:

- Ředitele FN Ostrava: MUDr. Jiřího Havrlanta, MHA.

- Děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity: Doc., MUDr. Rastilava Maďara, PhD, MBA, FRCPS

- Přednosty interní kliniky FN Ostrava: Prof. MUDr. Jana Václavíka, Ph.D.,FESC.

 

Garant: MUDr. Miroslav Koliba, Ph.D.,MBA, MHA, LL.M.

prezident České Podiatrické společnosti z. s.

člen výboru Podiatrické sekce ČDS ČLS JEP

člen výboru IFP FIP, D Foot International

Interní a Kardiologická klinika FN Ostrava,

Katedra interních oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita,

Diabetologická a podiatrická ambulance, MUDr. Miroslav Koliba s.r.o.

 

Registrace: 8:30 – 9:00

 

Zahájení: 9:00 – 9:15 hod.

 

Úvodní slovo:

MUDr. Jiří Havrlant, MHA

Doc. MUDr. Rastilav Maďara, Ph.D, MBA, FRCPS

MUDr. Miroslav Koliba, Ph.D., MHA, LL.M

 

Odborný program: 9:15 -10:15 hod.

Podiatrie u nás a ve světe.

MUDr. Miroslav Koliba, Ph.D. (FN Ostrava)

Amnioderm - kazuistika z praxe (komerční přednáška generálního sponzora ) 

MUDr. Miroslav Koliba, Ph.D. (FN Ostrava)

Předpis kalceotických pomůcek u pacientů se syndromem diabetické nohy.

MUDr. Petr Krawczyk, Ph.D. (FN Ostrava, Proteor NZZ)

Preventivní pedikúra – zkušenosti z praxe.

Jana Výmolová (MUDr. Miroslav Koliba s.r.o.)

 

Občerstvení: 15 minut

 

Odborný program: 10:30 - 11:30 hod.

Cévní diagnostika a nohy diabetiků.

MUDr. Vladimír Jetmar (FN Ostrava)

Charcotova osteoartropatie – opomíjená diagnóza.

MUDr. Miroslav Koliba, Ph.D. (FN Ostrava)

Kazuistika pacienta s Charcotovou osteoartropatii.

Ing. Bc. Michaela Dobešová, Ph.D. (FN Ostrava)

Vakuum podtlaková terapie v léčbě defektů dolních končetin.

Mgr. Lenka Krupová, Ph.D, MBA. (FN Ostrava)

 

Obědová pauza: 11:30 - 12:30 hod.

 

Odborný program: 12:30 – 13:15 hod.

Diabetic Foot Attack.

MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D. (IKEM Praha)

Amnioderm – využití v praxi.

MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D (FN Motol)

Ozonová terapie u syndromu diabetické nohy

MUDr. Emil Záhumenský. (Diabetologická a Angiologická ambulance Zlín)

Indikace a využití castování v podiatrické ambulanci.

MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D. (IKEM Praha)

 

Občerstvení: 13:15 – 13:30 hod.

 

Odborný program: 13:30 – 14:45 hod.

Miniinvazivní operativa u diabetiků.

MUDr. Martin Holinka, Ph.D. (Nemocnice Karviná Ráj, Nandana s.r.o.)

Sanace osteomyelitidy jako součást léčby syndromu diabetické nohy 

prim. MUDr. Ondřej Strnadel (MN Ostrava)

Aktuální trendy moderní terapie v léčbě diabetické nohy.

MUDr. Ján Hrubovčák (FN Ostrava)

Amputace a syndrom diabetické nohy.

MUDr. František Jalůvka, Ph.D. (FN Ostrava)

 

Ukončení kongresu: 14:45 hod. Diskuse.

 

změna programu vyhrazena

Generální partner
Hlavní sponzor
Sponzor

Vystavující

Pořadatel

Fakultní nemonice 

Ostrava 

Odborný garant

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M.