Sponzoring

Dovolte mi Vás oslovit s žádostí o podporu akce - Multidisciplinární  přístup v péči o nohy diabetiků, kterou pořádáme již 9-tým rokem. Akce se postupně profiluje a "dospívá". tento rok se bude konat v FN Ostrava, dne 11.listopadu 2022.  Snaha hlavního organizátora je vždy nabídnout novinky v oblasti podiatrie a diabetologie. Nicméně péče o nohy není jen převaz rány. Péče o nohy, tj. těsná kompenzace diabetu, tvorba guidellines, nesčetné novinky, moderní léčba ran, aktuality z biomechaniky nohy, kožní problematika, angiologie a samozřejmě chirurgie nohy. Kongres přivítá přibližně 100 účastníků z oboru diabetologie, praktických lékařů, dermatologů, chirurgů, ortopedů, zdravotních sester a podiatrů. Vstup na kongres je pro účastníky zdarma. Akce bude mít přidělené body v systému vzdělávaní od ČLK a ČPS. 

 
Moderní setkání na dané téma organizuji pravidelně jednou ročně v Ostravě. S ohledem na postcovidový syndrom všech kongresů, si Vás dovolujeme oslovit relativně pozdě před konáním kongresu a předem se za pozdní oslovení omlouváme. Doufáme, že ve svých rozpočtech najdete prostor na podporu této tradiční akce a bude nám ctí uvést Vaše logo do tiskovin. 
 
Akci tento rok pořádáme pod hlavičkou FN Ostrava - Interní a kardiologické kliniky. 
 
V případě zájmu podpořit akci, prosím kontaktujte MUDr.Miroslav Koliba email:mrkoliba@seznam.cz

Vystavující

Pořadatel

Fakultní nemonice 

Ostrava 

Odborný garant

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M.