Archív

Kongres 2018

KONGRES 2018

5. ročník konference s názvem Multidisciplinární přístup v péči(nejen)o nohy diabetiků.
16. února 2018 | Hala GONG v Dolní oblasti Vítkovic

 

Zpráva z kongresu Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků

Pátý ročník konference věnované nejen nohám diabetiků se již podruhé konal v hale GONG v Dolní oblasti Vítkovic dne 16.2.2018.Hala GONG pojala do svých útrob 350 posluchačů a více než 30 firem prezentující své produkty nebo služby.

Konference si neklade za cíl být vědeckou konferencí, cílem konference, který se daří plnit
každým rokem stále více, je setkání odborníků z řad lékařů, sester,pedikérek, fyzioterapeutů a protetiků tak, aby se každý dozvěděl novinky ze všech oborů podiatrie.. Přednášky jsou cílené širokému plénu s myšlenkou se navzájem vzdělávat a přiblížit své znalosti širokému publiku.

V rámci presymposia měl úvodní přednášku odborný garant kongresu MUDr.Koliba.
Zopakované byly základní znalosti z oblasti diabetologie, promluvil o syndromu diabetické nohy a novinkách v léčbě. Navazoval Ing. Vrchota s novinkami na poli diabetologie. Plénum obeznámil s konceptem umělé slinivky pro pacienty léčené inzulínovou pumpou se senzorem kontinuální monitorace glykémie. Závěrečnou přednášku presymposia měl MUDr. Veselý na
téma diagnostiky a léčby spánkové apnoe.

Kongres tradičně zahájil senátor doc. MUDr. Koliba CSc., v proslovu promluvil o významu setkávání odborníků a včasné léčbě diabetu.

Zahajovací přednáška byla věnovaná léčbě diabetu ve 21.století v podání MUDr. Koliby, následoval MUDr. Bém Phd. s přednáškou o prevenci syndromu diabetické nohy.
První blok uzavřel MUDr. Krawczyk prezentací podiatrického vyšetření v jeho podání.

Druhý blok zahájila prezidentka ČPS prim.MUDr. Součková přednáškou o vzdělávání
v oboru podiatrie a pedikúry v ČR, následovala edukační přednáška zaměřená na otoky dolních končetin v podání MUDr. Bartoše z cévního centra. Blok uzavřela PhDr. Čerešníková sdělením na téma : "Ver mi, som odborník ", které bylo zaměřeno na motivaci klienta poslouchat naše doporučení.

Komerční přednáška byla přednesená Dr. Eckhardem Hanischem na téma inovativního přístupu k prevenci infekce a vzniku ulcerací u pacientů s diabetem. Přednáška vědecky obhájila použití krémových pěn v péči o nohy diabetiků.

Třetí blok otevřel MUDr. Záhumenský přednáškou o ozonoterapii a využití lékařského medu při léčbě ran u pacientů s cukrovkou. Následovala MUDr. Juránková Phd. mikrobiologickou přednáškou, blok uzavřel urolog MUDr. Dančík sdělením o erektilní dysfunkci diabetiků.

Firemní prezentaci měla finanční ředitelka pobočky Hradec Králové Ing. Vernarová na téma Finanční rizika specializované profese lékaře. Následovala firemní prezentace kyseliny alfa-lipoové v podání neuroložky MUDr. Klimešové.
Přesto, že přednášky byly avizované jako firemní, jednalo se o naprosto profesionální podání bez firemních marketingových obrázků, naopak přednášející překvapili vysokou profesionalitou a lidským přístupem.

Čtvrtý blok uvedla slovenská přednášející Anita Nopp na téma pedikérské know-how
v praxi, následovala Helena Peřinová s prezentací suché pedikúry a využití různých typů brusek v denní péči o klienta. Blok uzavřel MUDr. Koliba informacemi o močovině a její využití v kosmetice a medicíně.

Poslední blok byl velmi zajímavý. Grig Minasjan nás nechal nahlédnout do tajemství čínské masáže plosek nohou technikou An-Mo. Velmi zajímavá byla prezentace MUDr.Fejfarové Phd. o možnostech obouvání diabetiků. Finální přednáška patřila tradičně pohybu, Jakub Kiovský vysvětlil, jak cvičit v práci při prevenci bolesti zad.

Kongres byl úspěšný, tradičně byl sál o kapacitě 350 sedadel plný posluchačů, tento rok se účastnilo více než 70 lékařů z řad diabetologů, chirurgů, praktiků, následovaly pedikérky, zdravotní sestry.Jako každý rok jsme i letos umožnili vstup studentům, kterých tento rok bylo 30. V průběhu kongresu se konaly workshopy s prezentacemi firem.

Večerní zábava byla zážitkovým kulinářským zážitkem v podání restaurace Bernie´s na Stodolní ulici. Tradičně hrála kapela Šajtar, na večírek přišlo 130 účastníků kongresu.

V době psaní této zprávy máme připravený program na příští rok a těšíme se na setkání.

MUDr. Miroslav Koliba odborný garant Martina Bálková ředitelka kongresu

 


Vystavující

Pořadatel

Černá louka s.r.o.
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00

IČ: 26879280
DIČ: CZ26879280

Odborný garant

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Kongresová manažerka

Martina Bálková
+420 731 874 467 pouze ve čtvrtky
balkova@nohy-diabetiku.cz 

Produkce a marketing kongresu

Mgr. Jana Jílková
+420 606 035 557
jana.jilkova@cerna-louka.cz