Archív

Kongres 2015

KONGRES 2015

Druhý ročník kongresu Multidisciplinární přístup v péči o nohy diabetiků.
16. - 18. leden 2015 | Sanatoria Klimkovice

ÚVOD

Ve dnech 16. - 17. ledna 2015 se konal v prostorách lázní Klimkovice druhý ročník kongresu s názvem Multidisciplinární přístup v péči o nohy diabetiků. Akce byla určená pro zdravotní sestry, pedikérky, fyzioterapeuty a lékaře.

Nad akcí převzal záštitu senátor doc. MUDr. Peter Koliba CSc.

BODOVÉ OHODNOCENÍ

Česká asociace sester vydala souhlasné stanovisko a bylo přiděleno 8 kreditů za 8 hodin vzdělávání.

Akce obdržela souhlasné stanovisko profesní organizace fyzioterapeutů České republiky přiděleno bylo 8 kreditů za 8 hodin vzdělávaní.Česká podiatrická společnost udělila 12 kreditů za vzdělávání dle systému celoživotního vzdělávání v podologii, dle interních pravidel společnosti.

PROGRAM - PÁTEK 16. LEDNA 2015

Selfmonitoring - samostatná kontrola diabetu

MUDr.Jitka Jurková, Městská nemocnice Ostrava p.o.

Syndrom diabetické nohy

MUDr.Miroslav Koliba, Diabetologická a podiatrická ambulance Vratimov

Novinky v léčbě syndromu diabetické nohy

MUDr. Vladimíra Fejfarová Phd., Institut Klinické a experimentální medicíny Praha

Umíte podat první pomoc?

MUDr. Jozef Kovalčík, Fakultní nemocnice Ostrava

Pohled hygienika na provoz pedikúry

Ing.Miroslava Rýparová, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje

Možnost infekčně přenosných nemocí na pedikúře

RNDr. Eva Chmelařová, Kateřina Matějová Laboratoře AGEL a.s. Ostrava

Onychomykózy

MUDr.Martina Karchová, MUDr.Miroslav Koliba, Městská nemocnice Ostrava p.o.

Volně prodejné léčivé přípravky v péči o nohy diabeti

Mgr. Petra Demlová, Repharm a.s. Ostrava

Ošetření zarůstajícího nehtu ve 21. století

MUDr Marie Součková, Česká podiatrická společnost o.s.

Náprava zarůstajících nehtů Metodou Arkady

MUDr.Jaroslav Lux, Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF OU v Ostravě

PROGRAM - SOBOTA 17. LEDNA 2015

Známe rizika při ostření nohou diabetiků?

MUDr.Miroslav Koliba, Diabetologická a podiatrická ambulance Vratimov

Komplexní diagnostika funkčních poruch v oblasti nohy u diabetiků a metody terapie

MUDr. Vladimír Holoubek, Columna centrum, Brno

Možnosti aplikace ortopedických vložek u dospělých

MUDr. Petr Krawczyk, Proteor NZZ Ostrava

Obezita, diabetes a pohyb

MUDr. Roman Piecha, Všeobecná Fakultní Nemocnice Praha

Cukrovka a pohybový aparát : Praktický pohled

PhDr. Miroslav Dobeš DJK Fyzio s.r.o. Ostrava

PaeDr. Petra Dobešová, Ústav rehabilitace, LF OU v Ostravě

Možnosti lázeňské léčby nejen diabetiků v lázních Klimkovice

prim. Mgr. MUDr. Tomáš Bauko Sanatoria Klimkovice, Sanklim s.r.o.

 

SHRNUTÍ

Ve dnech 16. - 17. ledna 2015 se konal v prostorách lázní Klimkovice druhý ročník kongresu s názvem Multidisciplinární přístup v péči o nohy diabetiků.
Kongres začínal v pátek 16. ledna ve 12 hodin. Již před zahájením probíhala registrace účastníků. Účastníci měli možnost se seznámit s produkty firem, které prezentovaly své výrobky ve vstupní hale. Pozdní návštevníci si všimli kamer lokálních televizí. Zahájení kongresu provedl organizátor a garant akce MUDr. Miroslav Koliba. Následoval příhovor senátora doc.MUDr. Petra Koliby Csc., ve kterém zdůraznil roli podiatrické sekce České diabetologické společnosti a ocenil úspěchy České podiatrické společnosti pod vedením MUDr. Součkové, zejména na poli vzdělání lékařů, sester a pedikérek.

První přednášku měla MUDr. Jitka Jurková, vedoucí diabetologického centra Městské nemocnice Ostrava p. o. Přednáška pojednávala o selfmonitoringu - domácím měření hladiny krevního cukru.
V prvním bloku navazovalo sdělení MUDr. Miroslava Koliby komplexní přednáškou o syndromu diabetické nohy.V téměř hodinovém sdělení byla detailně probrána patofyziologie ulcerací u diabetiků s konkrétními doporučenými postupy došetření a léčby pacienta.

Navazovala MUDr. Vladimíra Fejfarová Phd, lékařka diabetologického centra IKEM s atestací jak z oboru diabetologie,tak angiologie. Ve svém detailním sdělení představila absolutní novinky vědy v péči o diagnostiku a léčbu syndromu diabetické nohy.

Navázal MUDr. Jozef Kovalčík,aby se nás dotázal,zda umíme podat první pomoc. Z praxe nás edukoval o postupech první pomoci, zaměřil se zejména na laickou první pomoc do doby příjezdu RZP.

Následovali workshopy, o kterých pojednáme níže.

Další blok otevřela Ing. Rýparová z Krajské hygienické stanice.Upozornila účastníky na legislativu týkající se provozu pedikúry, upozornila na časté a závažné nedostatky, které můžou vést k správnímu řízení.

Navázala RNDr. Chmelařová, která nás unesla do světa mikrobiologické laboratoře, provedla nás diagnostikou bakteriálních infekcí a ukázala nám mikrobiologický svět z pohledu zkušeného mikrobiologa.

Pokračoval MUDr. Miroslav Koliba komplexní přednáškou na téma onychomykóz. Učebnicově předvedl rozdělení typů mykóz včetně fotodokumentace. Velmi detailně byla probrána diagnostika a léčba mykóz nohou.

O volně prodejných přípravcích včetně jejich cen nás informovala Mgr. Petra Demlová. Probrána byla zejména zázračná houba včetně objevu, přes funkci a nevynechala ani cenovou náročnost.

Nejočekávanější přednášku přednesla prezidentka České podiatrické společnosti MUDr. Marie Součková. Velmi detailně rozebrala příčiny zarůstajího nehtu a zejména způsoby ošetření.Cennými radami upozornila na chyby při ošetření a představila nekompromisní statitistiku úspěšnosti metod ošetření.

Blok uzavřela velmi komplexně pojatá přednáška MUDr. Jaroslava Luxe o metodě Arkád, která se velmi efektivně využívá k ošetření zarostlého nehtu.

Po skončení prvního dne byla večeře a následoval kulturní program na kolonádě Sanatorií Klimkovic.

Kongres pokračoval v sobotu 17. ledna 2015 od 8,30 hodin.

První blok otevřel organizátor MUDr. Miroslav Koliba, omluvil MUDr. Pecha, který ze zdravotních důvodů nepřednášel. Odborný garant akce shrnul poznatky z prvního dne a podíval se na ně pohledem rizika při ošetření nohou diabetiků. Rozebral rizika pro pacienta ale i pro ošetřující personál, zejména mimo zdravotnické zařízení.

Pokračoval víceprezident České podiatrické společnosti MUDr. Vladimír Holoubek, velmi detailně se věnoval komplexní diagnostice funkčních poruch v oblasti nohy, zejména u diabetiků.

Blok uzavřel MUDr. Petr Krawczyk tradičně velmi detailní přednáškou o aplikaci ortopedických vložek u dospělých.

Následovali workshopy, o kterých pojednáme níže.

Poslední blok byl metabolický. Úvodní přednášku měl MUDr. Roman Piecha z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, detailně se věnoval zejména obezitě a možnosti její léčby, specializoval se zejména na problematiku bariatrie. Pokračoval PhDr. Miroslav Dobeš pohledem fyzioterapeuta , upozornil nás na význam pohybu u diabetu a obezity. Blok uzavřel primář Sanatorií Klimkovic MUDr. Mgr. Tomáš Bauko sdělením o lázeňské léčbě v Sanatoriích Klimkovice.

Novinkou druhého ročníku byly workshopy, které byly nepovinné . Workshopy byly spojené s firemní prezentací.

K výběru byly tyto workshopy:

  • Jak vybrat vhodnou obuv pro diabetika, LEON Shoes Ing. Jana Vašková
  • Hemagel: praktické použití, Apotex Zděnka Hajná
  • Urea v péči o nohy diabetiků, G.P.S. Ofa Jan Wieland
  • Selfmonitoring - ukázka práce s glukometrem, Leoš Havlíček, Lifescan, Johnson and Johnson
  • Ortonyxie a jiné metody řešení zarostlého nehtu v pedikérské praxi, Profi - pedikura, Odel Laboratories s.r.o.
  • Ortopedické vložky a digitální mapování tlaku, Ing. Milan Borský, Proteching B
  • Aby záda nebolela,Fyzioterapeut, Sanatoria Klimkovice

 


Vystavující

Pořadatel

Černá louka s.r.o.
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00

IČ: 26879280
DIČ: CZ26879280

Odborný garant

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Kongresová manažerka

Martina Bálková
+420 731 874 467 pouze ve čtvrtky
balkova@nohy-diabetiku.cz 

Produkce a marketing kongresu

Mgr. Jana Jílková
+420 606 035 557
jana.jilkova@cerna-louka.cz