O akci

O AKCI

20.-22.5.2021 se uskuteční již 8.ročník odborné konference a výstavy Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků opět  v prostorách Černé louky v Ostravě.

 

KONFERENCE a její celodenní odborný program reflektuje nejen aktuální trendy oboru,ale bude zejména platformou pro setkání odborníků.

Program bude jako již loni koncipován do specializovaných SEKCÍ pro lékaře, sestry, pedikérky, fyzioterapeuty .
Hlavní myšlenkou akce je se vzájemně vzdělávat a přiblížit své znalosti širokému odbornému publiku.
Odborným garantem bude jako vždy špičkový specialista MUDr. Miroslav Koliba, MBA, LL.M.,MHA

Součástí odborného programu budou WORKSHOPY.

Konference s výstavou je také příležitostí pro neformální SPOLEČENSKÝ PROGRAM A NETWORKING.

Videozáznam z minulého 7. ročníku konference. 

 

Vystavující

Pořadatel

Černá louka s.r.o.
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00

IČ: 26879280
DIČ: CZ26879280

Odborný garant

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, LL.M.,MHA

koliba@nohy-diabetiků.cz 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Kongresová manažerka

Martina Bálková
+420 731 874 467
balkova@nohy-diabetiků.cz 

Obchodní ředitel Černé louky

Miriam Lehocká
+420 606 737 376
miriam.lehocka@cerna-louka.cz