Úvodní slovo

9. ročník odborného kongresu a výstavy Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků proběhne dne 11.listopadu 2022.

 

Kongres přinese  celodenní odborný program reflektující nejen aktuální trendy oboru, ale byl zejména platformou pro setkání odborníků. 

 

Kongres se bude konat ve FN Ostrava, v budově Domov sester, v přízemí. 

 

Vstup bude pro zdravotníky a členy České podiatrické společnosti zdarma 

 

Odborným garantem bude  MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M., prezident České podiatrické společnosti z.s.

 

 

 

Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků.

Vystavující

Pořadatel

Fakultní nemonice 

Ostrava 

Odborný garant

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M.